Natječaj za socijalnog radnika - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i čl. 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi kao i čl.33. Statuta, ravnateljica Doma za odrasle osobe Ljeskovica, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme (zamjena za duže odsutnog radnika):

DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK / MAGISTAR SOCIJALNOG RADA (VSS)
ili
PRVOSTUPNIK SOCIJALNOG RADA (VŠS)

Natjecaj za socijalnog radnika (pdf)

Back to top