Natječaj – socijalnu radnik (m/ž) - Dom Ljeskovica

Dom za odrasle osobe Ljeskovica, na temelju čl. 33. Statuta, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19), Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i dobivene suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Klasa: 100-01/21-02/1395, Urbroj: 524-08-01-02/7-21-2 od 26.11.2021. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za popunjavanje radnog mjesta:

Stručni radnik I. vrste – SOCIJALNI RADNIK (m/ž) :

  • Rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj (zamjena za bolovanje)

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – socijalni radnik-ca (pdf)

Back to top