Natječaj – socijalni radnik/ca - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i čl. 14. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi kao i čl.33. Statuta, ravnateljica Doma za odrasle osobe Ljeskovica, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme (zamjena za duže odsutnog radnika):

DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK / MAGISTAR SOCIJALNOG RADA (VSS) ili
PRVOSTUPNIK SOCIJALNOG RADA (VŠS)

Natječaj – socijalni radnik/ca (pdf)

PR-prijava potrebe za radnikom-2016 (docx)

Back to top