Natječaj – radni terapeut/kinja - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19) i Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust):

  • RADNI TERAPEU /KINJA – 1 izvršitelj

Natjecaj RADNI TERAPEUT 2023 (pdf)

Back to top