Natječaj – RAČUNOVODSTVENI REFERENT – FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA 1 - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19), Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i dobivene prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Klasa: 100-01/21-02/212; Ur. broj 524-08-01-02/1-21-2 od 18.03.2021.godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik objavljuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme:

RAČUNOVODSTVENI REFERENT-FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA – 1 izvršitelj

NATJECAJ_RAC_FIN_REF-2021 (pdf)

Back to top