Natječaj – pripravnik/ca – edukacijski rehabilitator - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19), Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika koji se mogu zaposliti u 2021. godini u ustanovama socijalne skrbi Klasa: 112-06/21-01/2; Ur. broj 524-08-01-01/2-21-4 od 18.03.2021.godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik objavljuje

Natječaj za prijam stručnog radnika – pripravnika/ice,

1 izvršitelja/ica, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža i to:

EDUKACIJSKI REHABILITATOR

NATJECAJ_ED_REHABILITATOR-2021_ (pdf)

Back to top