Natječaj – pripravnik – diplomirani socijalni radnik - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, a sukladno Odluci o dopuni odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (“Narodne novine“ broj 37/18) i smjernicama za razvoj i provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik Doma objavljuje

NATJEČAJ
za prijam pripravnika za radno mjesto:

• diplomiranog socijalnog radnika, magistar socijalnog rada ili prvostupnika socijalnog rada – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, pripravništvo putem mjera Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Mjesto rada: Nova Ljeskovica.

Natjecaj socijalni radnik (pdf)

Obrazac PR-SOCIJALNI RADNIK (docx)

 

Back to top