Natječaj – njegovatelj/ica - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19), Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i dobivene suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Klasa: 100-01/20-02/96; Ur. broj 519-04-3-1-1/5-20-2 od 10. 02. 2020.godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme:

NJEGOVATELJ/ICA – 2 izvršitelja

Uvjeti:

  • Osnovnoškolsko obrazovanje, priučeni radnik pri njezi korisnika,
  • Završen tečaj za njegovatelja/icu
  • Da ne postoji zapreka iz članka 213. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13; 152/14; 88/15; 52/16; 16/17 i 130/17)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku domovnice ili osobne iskaznice
  • Svjedodžba o završenom osmom razredu
  • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • dokaz o završenom tečaju za njegovatelja/icu
  • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja)

Više u pdf-u:
NATJECAJ -NJEGOVATELJ-ICA. (pdf)

Back to top