Natječaj – brijač/frizer - Dom Ljeskovica

Na temelju članka 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica, članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/18, 3/19), Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta i dobivene prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Klasa: 100-01/20-02/1; Ur. broj 524-08-01-02/1-21-288 od 12.03.2021.godine, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica Rada Matoš, dipl. soc. radnik objavljuje

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme:

BRIJAČ – FRIZER – 1 izvršitelj

NATJECAJ -BRIJAC-2021 (pdf)

Back to top