Izrada uskršnjih ukrasa u “Mojih 5 kvadrata” - Dom Ljeskovica

Izrada uskršnjih ukrasa u "Mojih 5 kvadrata"

Korisnice i korisnici u dislociranim jedinicama organiziranog stanovanja projekta “Mojih 5 kvadrata” izradili su uskršnje dekoracije koje su izložili na štandu ispred crkve Sv. Leopolda Mandića.

Back to top