Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2024. do 31.03.2024. - Dom Ljeskovica

Financijski izvještaji Doma Ljeskovica za razdoblje od 01.01.2023. do 31.03.2023. godine:

FI_01_03_2024 (pdf)

Biljeske uz FI_01_03_2024 (pdf)

 

Back to top