Financijska izvješća 01-06 2018. g. - Dom Ljeskovica

Financijska izvješća Doma Ljeskovica

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. do 30. lipanj 2018. godine:

Financijski izvjestaj sijecanj-lipanj 2018 (pdf)

Back to top