Upravno vijeće - Dom Ljeskovica - Page 9

ZAKLJUČCI SA 10. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

10 .sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica održana je dana 02.05.2018. godine u uredu ravnateljice Doma s početkom u 11,00 sati prema utvrđenom i
prihvaćenom

D N E V N OM  R E D U:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno i u cijelosti prihvaća se Zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća održane dana 30.01.2018. godine.
 2. Periodični Financijski obračun za I-III. mj. 2018. godine – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno se usvaja periodični Financijski obračun za razdoblje I – III mj.2018. godine.
 3. Različito – nema zaključka.

PREDSJEDNIK UV
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik

ZAKLJUCCI SA 10_SJEDNICE UV (pdf)

Dana 02.05. 2018. godine održat će se 10. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica u prostorijama Doma s početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
 2. Periodični financijski obračun I – III. mj. 2018.
 3. Različito

RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl.soc.radnik

Poziv za 10 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

9 .sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica održana je dana 30.01.2018. godine u uredu ravnateljice Doma s početkom u 11,00 sati prema utvrđenom i
prihvaćenom

D N E V N OM R E D U:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno i u cijelosti prihvaća se Zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane dana 22.12.2017. godine.
 2. Izmjena Financijskog plana za 2018. godinu – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno se usvajaju izmjene Financijskog plana za 2018. godinu.
 3. Izmjena Plana nabave za 2018. godinu – zbog izmjene financijskog plana – donosi se 
  ZAKLJUČAK – jednoglasno se usvajaju izmjene Plana nabave za 2018. godinu,zbog izmjena u Financijskom planu.
 4. Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno i u cijelosti se usvaja Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu, te se dostavlja Državnoj reviziji i Financijskoj agenciji u Požegi.
 5. Izvješće o radu za 2017. godinu – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno se usvaja Izvješće o radu Doma za 2017. godinu.
 6. Plan i program rada Doma za 2018. godinu- donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno se usvaja Plan i program rada Doma za 2018. godinu.
 7. Različito – nema zaključka.

PREDSJEDNIK  UV
Ružica Alaber, dipl.soc.radnik

9 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Dana 30.01. 2018. godine održat će se 9. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica u prostorijama Doma s početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
 2. Izmjena financijskog plana za 2018. godinu
 3. Izmjena Plana nabave za 2018. godinu
 4. Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
 5. Izvješće o radu Doma za 2017. godinu
 6. Plan i program rada Doma za 2018. godinu
 7. Različito

Poziv 9 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top