Upravno vijeće - Dom Ljeskovica - Page 9

Dana 30.01. 2018. godine održat će se 9. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica u prostorijama Doma s početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I R E D:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
 2. Izmjena financijskog plana za 2018. godinu
 3. Izmjena Plana nabave za 2018. godinu
 4. Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
 5. Izvješće o radu Doma za 2017. godinu
 6. Plan i program rada Doma za 2018. godinu
 7. Različito

Poziv 9 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Dana 31. 01. 2017 . godine održat će se 4 sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica u prostorijama Doma s početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I  R E D:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
 2. Usvajanje godišnjeg financijskog obračuna za 2016. godinu
 3. Izvješće o radu za 2016. godinu
 4. Plan i program rada za 2017. godinu
 5. Donošenje Pravilnika o radu
 6. Različito

Poziv za 4 sjednicu Upravnog vijeca (pdf)

Na temelju članka 151. stavka 1 Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16), Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske donosi:

ODLUKU

 1. Imenuje se Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Ljeskovica, sa sjedištem u Novoj Ljeskovici, Josipa Kneževića 41, u sljedećem sastavu:
  1.1. Ružica Alaber, dipl. soc. radnica iz Požege, A. Stepinca 13,
  1.2. darko Puljašić, dipl. iur. iz Požege, J. Kempfa 32,
  1.3. Emir Džaferović, dipl. knjižnič. i prof. hrvat. jez. i književnosti iz Čaglina, Jurkovac 10 – kao predstavnik osnivača,
  1.4. Josip Tutić, kao predstavnik korisnika Doma.
 2. Upravno vijeće ima ovlasti utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima ustanove.
 3. Mandat Upravnog vijeća traje četiri godine.
 4. Ova odluka stupa na snagu s danom 20. rujna 2016. godine.

Odluka – Upravno vijece Doma (pdf)

Back to top