Covid-19 - Dom Ljeskovica - Page 3

Covid-19 upute i obavijesti

Na temelju zadnjih Uputa o mjerama za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova pružatelja socijalnih usluga, dobivene od strane nadležnog ministarstva dana 09.studenog 2020. godine, korisni brojevi telefona na kojima će zainteresirane osobe moći ostvariti kontakt sa zaposlenicima Doma vezano za korisnike su:

  • Ambulanta Doma 034/283-484 svakim danom od 11-12 sati i od 15-16 sati.
  • Socijalni radnici 034/283-483 ili 034/283-486 od ponedjeljka do petka od 11-12 sati.
Back to top