BRANJE JABUKA - Dom Ljeskovica

Naši korisnici sudjeluju u skladu sa njihovim željama i mogućnostima u različitim radnim aktivnostima. Ove godine između ostaloga uživali smo u branju jabuka.

Back to top