BOŽIČNI PROGRAM KORISNIKA - Dom Ljeskovica

SVAKE GODINE POSEBNO SE PRIPREMAMO ZA BOŽIČNE BLAGDANE U KREATIVNOJ RADIONICI IZRAĐUJEMO UKRASE A NAŠA DRAMSKA GRUPA UVJEŽBA PRIGODNI PROGRAM. 23.12.2013.

Back to top