Projekt „Mojih 5 kvadrata“ - Dom Ljeskovica

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 

Rada Matoš, diplomirani socijalni radnik, ravnatelj Doma za odrasle osobe Ljeskovica potpisala je dana 30.travnja 2021. godine  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za projekt „Mojih pet kvadrata“.

O projektu:  Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Podrška daljnjem proesu

Naziv projekta:    “Mojih pet kvadrata” (UP.02.2.2.04.0009)

Naziv korisnika:  DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA,   Nova Ljeskovica, Josipa Kneževića 41,  34350  Čaglin                                                                                                                   

Kratak opis projekta:  Projekt doprinosi procesu deinstitucionalizacije i prevenciji institucionalizacije osoba s invaliditetom, odnosno osoba s mentalnim poteškoćama na području Požeško-slavonske županije, kroz osiguranje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama u obliku organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške.

 

Svrha projekta se reflektira kroz tri sfere:

  1. Priprema korisnika za nove oblike skrbi – organizirano stanovanje u zajednici
  2. Unaprjeđenje kompetencija stručnih radnika uključenih u proces deinstitucionalizacije za provedbu procesa i pružanja usluga u zajednici
  3. Osvještavanje cjelokupne zajednice o prihvatu deinstitucionaliziranih korisnika u život zajednice.

Kroz novouspostavljeni oblik stanovanja u zajednici, korisnicima se uz osnovne životne potrebe osiguravaju i socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.

 

Cilj projekta:

Projektom „Mojih pet kvadrata“ ” obuhvaćeno je 20 osoba s mentalnim poteškoćama za koje se omogućuje izmještanje iz institucije uslugom organiziranog stanovanja u pet stambenih jedinica u Požeško-slavonskoj županiji. Kako su korisnici Doma dio ranjive društvene skupine koja je marginalizirana od strane svoje uže i šire zajednice,  projektom se planiraju aktivno podržati svi oblici ravnopravnog uključivanja/inkluzije u društvene procese.

 Time će se osigurati ostvarenje prava na život u zajednici, smanjenje diskriminacije i stigmatizacije u društvu za ovu ciljnu skupinu te pridonijeti procesu deinstitucionalizacije i transformacije u Republici Hrvatskoj.

 

Rezultat projekta:

  • unaprijeđena i proširena usluga organiziranog stanovanja.

 

Ukupna vrijednost projekta:  10.928.085,43 HRK, 1.450.406,19€ (100% financiranje EU)

 

Razdoblje trajanja projekta: Projekt traje 36 mjeseci, od 30.04.2021.- 30.4.2024.

Zapošljavanje: 

Kroz projekt bi se zaposlilo 23 osobe, i to: 17 asistenata u organiziranom stanovanju, 3 viša asistenta, 2 zastupnika u organiziranom stanovanju i 1 koordinator projektnih aktivnosti što pruža novi pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada.

   

Za više informacija o EU fondovima:

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Back to top