2. sjednica Upravnog vijeća - Dom Ljeskovica

Dana 28.12.2020. godine  (ponedjeljak)  održana je elektroničkim/telefonskim putem  2. sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica u prostorijama Doma s početkom u 11,00 sati.  

Za sjednicu je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D:

  1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća
  2. Donošenje Financijskog plana za 2021. godinu
  3. Plan nabave za 2021. godinu – vrijednosti iznad 20.000,00 kn
  4. Izmjene Financijskog plana za 2020. godinu – III izmjene
  5. Izmjene Plana nabave za 2020. godinu – III izmjene
  6. Osvrt ravnateljice na trenutnu situaciju u ustanovi

2 sjednica Upravnog vijeca (pdf)

Back to top