Odluka o izboru kandidata – računovodstveni referent – financijski knjigovođa - Dom Ljeskovica

Na temelju čl. 33. Statuta Doma za odrasle osobe Ljeskovica i provedenog natječaja zaključenog 11.11.2023. godine za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto računovodstveni referent-financijski knjigovođa koji je objavljen u Narodnim novinama od 03.11.2023. godine, na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Doma, a nakon provedenog testiranja, ravnatelj Rada Matoš, dipl. soc. radnik donosi

O D L U K U

o izboru kandidata

Za radno mjesto računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe izabrana je kandidatkinja

  • VALENTINA ŠULC, koja ispunjava sve uvjete iz natječaja.

Svim kandidatima zahvaljujemo se na zainteresiranosti za rad u našoj ustanovi.

Klasa: 110-01/23-01/ 126
Urbroj: 2177-47-01-23- 3

Ljeskovica, 14.11.2023.

RAVNATELJ
Rada Matoš, dipl.soc.radnik, v.r.,

Back to top