dogadjanja
Događanja

Zaključci sa 11. sjednice Upravnog vijeća

 • 12. Srpanj 2018.

ZAKLJUČCI SA 11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA

11 .sjednica Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Ljeskovica održana je dana 12.07.2018. godine u uredu ravnateljice Doma s početkom u 10,00 sati prema utvrđenom i
prihvaćenom

D N E V N OM R E D U:

 1. Verificiranje zapisnika s prethodne sjednice Upravnog vijeća – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno i u cijelosti prihvaća se Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane dana 02.05.2018. godine.
 2. Periodični financijski obračun I – VI mj. 2018. godine – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno i u cijelosti se usvaja periodični financijski obračun za razdoblje I-VI mj.2018. godine.
 3. Izmjena Financijskog plana za 2018. godinu – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno se usvajaju izmjene Financijskog plana za 2018. godinu.
 4. Izmjena Plana nabave za 2018. godinu – zbog izmjene financijskog plana – donosi se
  ZAKLJUČAK – jednoglasno se usvajaju izmjene Plana nabave za 2018. godinu,zbog izmjena u Financijskom planu.
 5. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja –
  ZAKLJUČAK – Upravno vijeće donosi odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja koji će biti objavljen krajem mjeseca srpnja u „Narodnim novinama“, javnom glasilu (Požeška kronika), Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, web stranicama Doma, te na oglasnoj ploči Doma.
 6. Različito – nema zaključka.

Zakljucci sa 11 sjednice Upravnog vijeca (pdf)