dogadjanja
Događanja

Izmjena odluke o organizaciji rada

  • 29. Prosinac 2020.

Izmjena odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Domu za odrasle osobe Ljeskovica za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 8.12.2020. godine

Izmjena odluke o organizaciji rada (pdf)